।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथि – चैत्र कृष्ण द्वितीया, संवत-२०६७, सोमवार

Sharanagati