।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथि – चैत्र कृष्ण षष्ठी, संवत-२०६७, शुक्रवार

Sharanagati