।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथि – चैत्र कृष्ण दशमी, संवत-२०६७, मंगलवार

Sharanagati KaRahasya