।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथि – चैत्र पूर्णिमा, संवत-२०६८, सोमवार
पूर्णिमा, हनुमत्-जयन्ती, वैशाख-स्नानारम्भ
Dharm Ka Saar