।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथि – ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी, संवत-२०६८, गुरुवार
9june2011