।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथि – ज्येष्ठ पूर्णिमा, संवत-२०६८, बुधवार
पूर्णिमा, खग्रास चन्द्रग्रहण
15jun2011