।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथी—कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, सं॰ २०६७, गुरुवार
श्री धन्वन्तरि-जयन्ती, हनुमज्जयन्ती, नरकचतुर्दशी
Sadhan-sudha-sindhu