।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथी—कार्तिक शुक्ल द्वादशी, सं.२०६७, गुरुवार,
श्रीतुलसी-विवाह
Sanjivani-sudha