।। श्रीहरिः ।।
आजकी शुभ तिथि – वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, संवत-२०६८, रविवार
15 May2011